Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Viktor Šunde - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
Doktor znanosti u polju elektrotehnike

 
Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1992
Magistar znanja u polju elektrotehnike

 
Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1984.
Diplomirani inženjer elektrotehnike