Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Viktor Šunde - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Integrirani sklopovi, tranzistori, energetska elektronika