Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Božena Šarčević - Biografija

Rođena 1951. u Zagrebu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. 1979. godine završila poslijediplomski studij iz područja biologije (biomedicina) Sveučilišta u Zagrebu. 1980. godine završila poslijediplomski studij iz medicinske citodijagnostike na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalistički ispit iz patološke anatomije položila 1984. godine. 1987. stekla naslov magistra znanosti a 1989. obranila disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1988. izabrana u znanstveno istraživačko zvanje "znanstveni asistent" dok je 1991. izabrana u zvanje "znanstveni suradnik". Iste godine izabrana je u znanstveno nastavno zvanje "asistent" u Zavodu za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 1995. izabrana je u zvanje naslovnog docenta a 2000. u zvanje izvanrednog profesora na istom fakultetu. 1985. boravila u Ljubljani kao gostujući znanstvenik, 1987. u Brnu, 1991. Boravila u Philadelphiji na Thomas Jefferson University kao stipendistkinja National Cancer Institute. 1993. i 1994. Boravila u Torinu u sklopu European School of Pathology. 1998. boravi kao gostujući znanstvenik u Baselu u Research Laboratory radi istraživanja novog monoklonskog protutijela što je rezultiralo zajedničkim istraživanjima I projektima. Uže područje rada je imunopatologija, patologija dojke I probavnog sustava, ginekološka patologija te patologija štitne žlijezde. Aktivni je član projekata "Kontrola ekspresije onkogena u humanim stanicama" (br. 119115/1996) i "Dijagnosrtički i prognostički pokazatelji u bolesnika s tumorima i autoimunim bolestima štitnjače" (br. 198111/1997). Sudjeluje u svim oblicima dodiplomske kao i poslijediplomske nastave. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za patologiju, Europskog udruženja patologa te Internacionalnog udruženja ginekoloških patologa. Radovi: klasifikacijski 2, u CC časopisima 9, drugim indeksiranim časopisima 37, ostali radovi 12, citati 7.

Linkovi:
http://phd.mef.hr/profesori.asp?jezik=hr&id=673