Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Roman Čaplar - Biografija

Rođen 1948. u Osijeku.

Linkovi:
http://most.gfos.hr/~rcaplar/