Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Roman Čaplar - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1971.
Dipl.ing. fizike