Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Roman Čaplar - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Nuklearna fizika teških iona

Fizika teških iona

Fizika teških iona