Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vjeran Mlinarić - Aktivnosti

Nije specificirano
Aktivnosti vezane za struku


član predsjedništva HSGI-a

Hrvatska udruga za organizaciju građenja - predsjednik