Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vjeran Mlinarić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996
dr.sc.

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1988
mr.sc.

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1976
dipl.ing.