Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vjeran Mlinarić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Po Bologni - preddiplomska nastava

tehnologija građenja visokogradnja
tehnologija građenja TVZ
Po Bologni - Diplomska nastava

tehnologija građenja 2