Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vjeran Mlinarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Upravljanje resursima i rizikom kod građevinskih projekata