Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josip Petraš

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Građevinski fakultet
Ulica:Fra Andrije Kačića Miošića 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01-4828-054
E-mail adresa: