Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Jadranka Valentić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci
Ulica:Studentska ulica 2
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385-51-338-411
E-mail adresa: