Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Drago Batinić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Transpantacijska reakcija
Transplantacija stanica, tkiva i organa danas je rutinska metoda liječenja velikog broja malignih i nemalignih bolesti. Prilikom presađivanja tuđih (alogeničnih) stanica razvija se imunološka reakcija na tuđe tkivne antigene koja može imati različit smjer: Presadak koji sadrži imunokompetentne stanice (npr. koštana srž) reagira na domaćina (engl. graft versus host reaction), dok presadak solidnih organa biva napadnut od strane imunosnog sustava domaćina (engl. host versus graft reaction). Cilj malog izbornog predmeta (MIP) \"Transplantacijska reakcija\" jest da student primjenom stečenih znanja (kemija, fizika, biologija, fiziologija i imunologija) uči zaključivati o logici patofizioloških procesa prilikom transplantacije tkiva i organa i donese vlastitu prosudbu o potrebi i uspješnosti te kliničke metode. Drugim riječima, na primjeru teškog bolesnika i složenih i skupih dijagnostičkih i terapijskih postupaka student će procijeniti ozbiljnost, težinu i odgovornost rada transplantacijskog tima u visokodiferenciranoj kliničkoj praksi.

Poslijediplomska nastava

Metode istraživanja in vivo i in vitro
Laboratorijski pristup transplataciji
Imunološko prepoznavanje