Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Emil Heršak - Biografija

Rođen sam u Zagrebu 17. veljače 1957. Diplomirao sam talijanistiku i antropologiju na Sveučilištu York u Torontu u lipnju 1978. U travnju 1979. počeo sam raditi u Centru za istraživanje migracija, i poslije u Institutu za migracije i narodnosti dotični Centar postao je dio Instituta od 1985/1986. godine). U rujnu 1979. boravio sam u Švedskoj na studijskoj misiji, te u prosincu iste godine upisao postdiplomski studij iz opće sociologije u Ljubljani (Fakultet za sociologiju, političke znanosti i novinarstvo, današnji Fakultet društvenih znanosti). Godine 1986. proveo sam tri mjeseca na Institutu za ekonomsku statistiku Sveučilišta u Urbinu (Italija). Magistarski rad, pod naslovom Promjene migracijske perspektive Italije, obranio sam u Ljubljani u rujnu 1986. Potkraj 1986. postao sam urednik Migracijskih tema, časopisa Instituta za migracije i narodnosti, a od 1991. do 2001. bio sam glavni i odgovorni urednika istoga časopisa (od 2000. pod nazivom Migracijske i etničke teme). Doktorsku disertaciju, naslovljenu Migracije u drevnosti - prilog sociologiji migracije, obranio sam 22. rujna 2000. na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao sam u radu više znanstvenih skupova, od kojih treba istaknuti dva ključna međunarodna skupa o euroazijskim kulturama, održana u Rusiji (1998) i Turskoj (2002), na kojima sam bio i član organizacijskih odbora. U srpnju 2007. vodio sam delegaciju RH na Prvom međunarodnom forumu OUN-a o migraciji i razvitku, u Bruxellesu. Posljednjih godina uglavnom se bavim antropološkim, sociohistorijskim, i etnološkim temama, i to poglavito iz starijih razdoblja, a dosad sam objavio i četrdeset znanstvenih i stručnih radove sa suvremenom ekonomskom, sociolingvističkom i dakako antropološkim, sociološkom i povijesnom tematikom (uz tridesetak recenzija, prikaza i sličnih djela). Uredio sam dvije knjige: Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja (Zagreb, 1998) i Etničnost i povijest (Zagreb, 1999), i 2005. objavio svoj ključni rad Drevne seobe (Školska knjiga, 2005). Sudjelovao sam i u visokoškolskoj nastavi: vodio sam kolegij Migracijska kretanja u predmodernom razdoblju u sklopu doktorskog studija Povijest stanovništva na Sveučilištu u Dubrovniku (2006), te predavao ranu rusku povijest i pregled naroda Rusije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (2007, 2008). Na ljetnoj školi Zagrebačke škole ekonomije i managementa, 2008. i 2009. godine, predavao sam za strane studente ekonomije opći predmet o hrvatskoj kulturi i povijesti pod naslovom Croatian studies. Od jeseni 2009. predavao sam na Katedri za antropologiju FF-a u Zagrebu kolegije Drevne seobe - putokaz kroz antropološke teme, Uvod u prapovijesno društvo i Ideologiju i osmišljavanja podrijetla. Od 1. lipnja 2010. stalno sam zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (do 2015. u Katedri za antropologiju i od 2015. u Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Od 2012. pokrenuo sam kolegij pod naslovom Antropologija budućnosti, i od 2015. širi kolegij Pregled prapovijestnih tema iz antropologije. Od 2016. izvanredni sam profesor i od početka ožujka 2018. imam interdisciplinarni znanstveni status savjetnika u sociologiji i antropologije.