Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Emil Heršak - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


glavni urednik časopisa "Migracijske i etničke teme"
Institut za migracije i narodnosti
1990 - 2001