Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Emil Heršak - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Croatian studies
Serija predavanja, na engleskom jeziku, o hrvatskoj povijesti i kulturi za polaznike Ljetnje škole Zagrebačke škole ekonomije i managementa

Croatian Studies
Serija predavanja, na engleskom jeziku, o hrvatskoj povijesti i kulturi za polaznike Ljetnje škole Zagrebačke škole ekonomije i managementa

Poslijediplomska nastava

Pregled antropoloških tema iz prapovijesti
Različite antropološke, sociopovijesne i druge teme iz prapovijesti.

Po Bologni - preddiplomska nastava

Ruske studije
Predavao raniju rusku povijest u sklopa kolegija ruskih studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

Po Bologni - Diplomska nastava

Drevne seobe - putokaz u antropološke teme, 1.
Uvod u prapovijesno društvo
Ideologija i osmišljavanje podrijetla
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Povijest stanovništva
Predavao drevne migracije u doktorskom programu "Povijest stanovništva" Sveučilišta u Dubrovniku.