Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Emil Heršak - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova