Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Emil Heršak - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: sociologija etničnosti, etnička povijest, historijska sociologija, drevne seobe (socijalna povijest migracija), antropologija, podrijetlo jezika