Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija


Renato Batel

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Obala G. Paliage 5
Grad: Rovinj
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (052) 830 401
E-mail adresa: