Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Drago Čengić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Studiju sociologije Hrvatskih studija
Sveučilište u Zagrebu
- 1995.
Doktor društvenih znanosti - (naslov disertacije: "Menadžeri i privatizacija: sociološki aspekti preuzimanja poduzeća").