Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Krešo Kadija - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Eksperimentalna fizika visokih energija

Eksperimentalna fizika na LHC energijama