Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Ivica Džeba - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996.
Doktor tehničkih znanosti, područje građevinarstvo

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993.
Magistar tehničkih znanosti, područje građevinarstvo

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1973. - 1978.
Diplomirani inženjer građevinarstva

 
Srednja škola

Građevinska tehnička škola u Zagrebu
1969. - 1973.