Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Jelka Beban-Brkić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Geodetski fakultet
Ulica:Kačićeva 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/463-9139
E-mail adresa: