Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marijo Bagatin - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

 
Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu