Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marijo Bagatin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: malformacije, deformiteti glave i vrata i estetska kirurgija