Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ana Cekić-Arambašin - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1962 - 1967
doktor stomatologije

 
Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1975 -
završen poslijediplomski studij stomatologije

 
Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1981 -
doktor znanosti

 
Trajna izobrazba

Humbolt Universität Berlin
Universität klinik Charitê, Zentrum für Zahnmedizin
1996
 

Universität Albert Ludwig
Klinik für Mund und Kieferheilkunde, Sektion Parodont
1996
 

CEEPUS programm
1996. Universitätklinik Winn
1996
 

Freie Universität Berlin
Universitätklinik Zentrum für Zahnmedizin
1988
 

Universität Albert Ludwig
Klinik für Mund und Kieferheilkunde Freiburg
1986
 

Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Pedagogija i psihologija za asistente Sveučilište u Zagrebu
Područje specijalizacije: pedagogija i psihologija u sveučilišnom obrazovanju
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu
1980 - 1981
Stečeno zvanje: -
 

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Dentalna i oralna patologija
Područje specijalizacije: stomatologija - dentalna i oralna patologija
Ustanova: Klinika za stomatologiju KBC-a Zagreb
1971 - 1974
Stečeno zvanje: specijalist dentalne i oralne patologije
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Područje specijalizacije: oralna medicina
Ustanova: Universität Albert Ludwig, Klinik für Mund und Kieferheilkunde Freiburg
Grad: Freiburg
Država: Njemačka
1986 -
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Područje specijalizacije: oralna medicina-AIDS
Ustanova: Universität Albert Ludwig, Klinik für Mund und Kieferheilkunde Freiburg
Grad: Freiburg
Država: Njemačka
1996 -
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Područje specijalizacije: oralna medicina
Ustanova: Freie Universität Berlin, Universitätklinik Zentrum für Zahnmedizin
Grad: Berlin
Država: Njemačka
1988 -
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Područje specijalizacije: oralna medicina - HIV/AIDS
Ustanova: Humbolt Universität Berlin,Universität klinik Charitê, Zentrum für Zahnmedizin
Grad: Berlin
Država: Njemačka
1996 -
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Područje specijalizacije: oralna medicina - dodiplomska nastava
Ustanova: Universitätklinik Winn CEEPUS programm
Grad: Beč
Država:
1996 -
Stečeno zvanje: -