Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nada Ivanetić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Rijeci
Ulica:Ivana Filipovića 4
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/ 355 158
E-mail adresa: