Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Danko Škare

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: