Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Ivo Babić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1983
doktorat znanosti iz povijesti umjetnosti

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1972
magisterij

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
povijest umjetnosti, arheologija i filologija