Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Goran Kalogjera

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o književnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Trg braće Mažuranića 10
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/406-500
E-mail adresa: