Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mladen Rogina - Biografija


Linkovi:
http://www.math.hr/%7Erogina/