Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Marin Buble - Biografija

Marin Buble, doktor ekonomskih znanosti, redoviti profesor, rođen 1938. godine u Trogiru, redoviti je profesor Ekonomskog fakulteta u Splitu na predmetu Management i Projektiranje organizacije. Voditelj je poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu na kojemu je ujedno i nositelj kolegija Teorije menadžmenta i Međunarodni menadžement, te nositelj kolegija Poslovno vođenja, Projektni menadžemnt i Međunarodni management na poslijediplomskom specijalističkom studju istog fakulteta. Gostujući je profesor na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju u Mostaru, te na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu (Hrvatska).

Objavio je 18 knjiga od kojih 11 samostalno, te preko 200 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je s referatima na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i svijetu (Australija, Austrija, Izrael, Kina, Litva, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rumunija, SAD, Singapur, Velika Britanija).

U sklopu znanstvene suradnje boravio je na sveučiliątima u Glazgovu i Stok-on-Trentu (GB). Član je European Council fot Small Business (ECBS). Glavni je urednik časopisa Management, te član redakcije časopisa Economic and Business Review, Property Management i Journal of Journal for East European Management Studies.