Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Marin Buble - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Ekonomski fakultet (Split) - Management
Kompenzacijski management
Poslovno vođenje
Managerske vještine
Projektiranje organizacije
Poslijediplomska nastava

Ekonomski fakultet (Rijeka) - Strateški menedžment
smjer: Menadžment; Perspektivni smjer proučavanja strategije. Predmet i metoda. Razrada koncepta strategije. Neke daljnje refleksije o metodološkim osobitostima poučavanja strategije. Racionalizam ili nedovršeni evolucionizam? Proces strategijskog menedžmenta: Definiranje strategije. Komponente strategijskog menedžmenta. Strategijski menedžeri. Etika i društvena odgovornost strategijskog menedžmenta. Okolina poduzeća: Pojmovno određenje okoline. Eksterna okolina. Interna okolina. Predviđanje. Formuliranje strategije: Situacijska analiza. Potencijalne strategije. Korporacijske strategije. Poslovne strategije. Funkcijske strategije. Izbor najbolje strategije. Portfolio matrica: industrijskog rasta, industrijske privlačnosti i poslovne snage, životnog ciklusa industrije i konkurentnog položaja. Implementacija strategije: dizajniranje organizacijske strukture. Izbor sustava koordinacije. Konflikti, politike i izbor promjena organizacijske strukture. Organizacijske politike. Upravljanje (planiranim) promjenama u izboru strukture. Izvori, prevladavanje i upravljanje otporom prema promjenama organizacijske strukture. Operacijske strategije. Procjena uspješnosti i kontrola primjene strategije: Proces kontrole. Tipovi sistema kontrole. Razine kontrole. Mjerenje performanci. Problemi u mjerenju performanci. Stimulacija strategijskog menedžmenta. Strategijski informacijski sustav.