Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mihovil Biočić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka, dječija kirurgija, ageneza bubrega, vezikoureteralni refluks- liječenje, dekstrani, hijaluronska kiselina, cistoskopija, Neonatlna kirurgija, kirurške bolesti glave, vrata, prsnog koša i trbuha dječje dobi, bolesti mokraćnog sustava dječje dobi, solidni tumori dječje dobi i trauma s rekonstruktivnom kirurgijom dječje dobi.