Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Đurđica Žutinić - Bibliografija

Lista radova iz CROSBI bibliografije
Linkovi na ostale bibliografije

Hrvatska znanstvena bibliografija