Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Đurđica Žutinić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Socioekonomske i rodne analize i ruralni razvitak
Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije
Ruralni razvitak
Agrarna sociologija
Poljoprivredno savjetodavstvo
Po Bologni - preddiplomska nastava

Osnove agroekonomike
Po Bologni - Diplomska nastava

Ruralna sociologija