Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Đurđica Žutinić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Interes mladih na selu za obiteljsku poljoprivredu

Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Utjecaj i učinak razvojnih čimbenika i agrarnih mjera

Zadružno organiziranje u ulozi okrupnjavanja gospodarske strukture