Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Đurđica Žutinić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Interes mladih na selu za obiteljsku poljoprivredu
Šifra projekta: 0178041
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Selo, seoska mladež, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, profesionalno usmjerenje prema obiteljskoj poljoprivredi, profesionalizacija obiteljske poljoprivrede, poljoprivrednik.

Voditelj projekta: Đurđica Žutinić
E-mail adresa:

Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Trajanje: 2003 - 2006
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera