Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Đurđica Žutinić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Utjecaj i učinak razvojnih čimbenika i agrarnih mjera
Šifra projekta: 178211
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Agrarna politika, profesionalizacija poljoprivrednika, tehniičko-tehnološke

Voditelj projekta: Tito Žimbrek
E-mail adresa:

Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera