Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Slavija Kabić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Njemački i hrvatski jezik u dodiru - didaktički i psiholingvistički aspekti

Podučavanje i učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj