Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravko Horvat - Biografija

Dubravko Horvat (1950) izvanredni je profesor na Zavodu za primijenjenu fiziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Studij teorijske fizike završio je u Zagrebu, magistrirao na Simon Fraser University, Kanada i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt boravio je na Sveučilištu u Siegenu i Aachenu, a kao gostujući znanstvenik u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu.