Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravko Horvat - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Uz intenzivnu nastavnu djelatnost bavi se znanstvenim radom u području teorijske fizike elementarnih čestica (neleptonski raspadi, kiralno-simetrične teorije) i kvantne teorije polja (nižedimenzionalne nelinearne teorije).