Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Božena Ćosović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: organske tvari u prirodnim vodama, površinski aktivne tvari i procesi na modelnim i prirodnim granicama faza, eutrofikacija i anoksični morski okoliš, razvoj i primjena elektrokemijskih metoda u istraživanju vodenih sustava