Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Višnja Milavec-Puretić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Klinika za kožne i spolne bolesti KBC-a i MF-a Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Šalata 4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385) 01 4552 333/1
E-mail adresa: