Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zora Raboteg-Šarić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993.
Doktor društvenih znanosti, polje psihologija (naslov disertacije: "Empatija, moralno rasuđivanje i različiti oblici prosocijalnog ponašanja")