Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zora Raboteg-Šarić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Razvojna psihologija I i II
Studij psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Razvojne teškoće djece i mladih
Studij psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu