Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zora Raboteg-Šarić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Socijalizacija djece i mladeži

Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata

Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece