Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zora Raboteg-Šarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: prosocijalno ponašanje, psihosocijalni razvoj adolescenata, obiteljski odnosi, kvaliteta života mladih, socijalizacijski procesi, društvene vrednote