Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Darko Babić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Grafička tehnologija
Akademski stupanj: Izv. prof. dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Getaldićeva 2
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/2371080
GSM 098 226017
E-mail adresa: