Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ljiljana Mikšaj-Todorović

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ulica:Sveučilišni Kampus, Borongajska b.b
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 2457 - 554
E-mail adresa: